Portaal Makelaars & Adviseurs


Dossier
Naam client (*)
e-mailadres makelaar/adviseur (*)
Kosten makelaar/adviseur
Coutagenota (bij levering)
Kostennota hypotheekbemiddeling
Kostennota taxatie (bij hypotheek)
(uiterlijk in te dienen ± 2 weken voor aktepassering)
Identiteit
Geldig Legitimatiebewijs partijen
(paspoort/rijbewijs/identiteitskaart)
Contract
Ondertekende koopovereenkomst (bij levering)
Geaccepteerde hypotheekofferte (bij hypotheek)
Scheidingsconvenant (bij verdeling)
Laatste aanslag OZB (bij verdeling)
voorkom meerkosten
Eigendomsbewijs
Bestaande hypotheek 1
Bestaande hypotheek 2
Toestemming hypotheekhouder / ontslag hoofdelijkheid (bij verdeling met instandhouding hypotheek)
Voorwaarden
Client is accoord met Algemene en Productvoorwaarden (*)
 

Kies van producten inhoud en voorwaarden

Gegevens behorend bij producten:

Product 1: levering van een woonhuis en hypotheek
Productinformatie
Productvoorwaarden

Product 2: levering van een woonhuis
Productinformatie
Productvoorwaarden

Product 3: levering losse hypotheek en 1 algeheel royement (oversluiting)
Productinformatie
Productvoorwaarden

Product 4: losse hypotheek zonder royement
Productinformatie
Productvoorwaarden

Product 5: verdeling(na scheiding) woning + hypotheek + 1 algeheel royement
Productinformatie
Productvoorwaarden

Product 6: verdeling woning na scheiding met instandhouding bestaande hypotheek
Productinfromatie
Productvoorwaarden

Product 7: Verdeling (zonder hypotheek; na scheiding samenwoners of echtgenoten)
Productinformatie
Productvoorwaarden